שתף

הבינלאומי מגדיל את אחזקתו בכאל מ-20% ל-26% תמורת 2 מיליון דולר

31.07.2006
דירקטוריון הבנק הבינלאומי החליט אמש לאשר את מימוש חלקו של הבנק הבינלאומי בזכות לרכישת מניות בחברת כאל שהוצעו למכירה על ידי פישמן רשתות. בהתאם לתקנון כאל, הזכות לרכוש את המניות המוצעות נתונה לבעלי המניות של כאל, כל אחד לפי חלקו בהון. בהתאם להחלטת הדירקטוריון, הודיע הבנק הבינלאומי לכאל ולפישמן על מימוש הזכות האמורה. העברת מניות כאל לבנק על ידי פישמן כפופה לקבלת אישור דירקטוריון כאל ולקבלת האישורים הנדרשים על פי דין. כמו כן, הבנק הגיע להסכמות עם בנק דיסקונט, בעל המניות העיקרי בכאל, בקשר להתאמות ושינויים של ההסדרים ביניהם בקשר להחזקותיהם בכאל שיחולו לאחר רכישת המניות המוצעות. הבנק מחזיק כיום בכ-20% בהון ובכ-15% בזכויות ההצבעה של כאל. עם מימוש הזכות על ידי הבנק ועל ידי בעלי מניות נוספים בכאל, לרבות דיסקונט שכבר הודיע על מימוש זכותו, צפוי הבנק להחזיק לאחר הרכישה כאמור בכ-26% בהון ובכ-20% בזכויות ההצבעה בכאל. התמורה הצפויה להיות משולמת על ידי הבנק הינה כ- 20 מיליון דולר בכפוף להתאמת תמורה, שעשויה לנבוע מתוצאות כאל בשנת 2006. אם בעל המניות הנוסף בכאל יחליט שלא לנצל את זכותו לרכוש את חלקו במניות המוצעות, עשוי חלקו של הבנק ברכישת המניות המוצעות (ובהתאם, התמורה שתשולם על ידו) לגדול במעט. אם וכאשר תבוצע הרכישה האמורה, צפוי הרישום החשבונאי של החזקותיו של הבנק בכאל לעבור מרישום על בסיס עלות לרישום על בסיס שווי מאזני.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש