שתף

דמי מפתח - דירות בדמי מפתח? מזל טוב, אתם מוגנים!

01.11.2010
על פי חוק הגנת הדייר שיצא בנוסח המשולב בשנת 1972, כל אדם ששכר בית, עסק או דירה לפני ה- 20 לאוגוסט בשנת 1968, מקבל מעמד של דייר מוגן. בנוסף, אדם השוכר נכס ומסכים עם בעל הנכס על תשלום דמי מפתח, מקבל את אותו המעמד לפי חוק הגנת הדייר. חוק הגנת הדייר נועד לעגן ולקבע את זכויותיו של הדייר במדינת ישראל, ולתמוך בדיירים המוגנים על ידי הענקת זכויות המקלות על דיירים אלו. דייר מוגן יזכה למגוון הטבות והקלות בדבר הדירה או הנכס שהוא משכיר, מתוקף מעמדו החוקי. הקלות אלו עשויות לפגוע באינטרס של בעל הנכס, ולעתים אף לעכב החלטות שהוא מעוניין לקבל בנוגע לנכס. דמי מפתח דמי מפתח הם תשלומים שמעביר השוכר לבעל הנכס עבור זכות ההחזקה בנכס. תשלום דמי המפתח מעניקים לשוכר את המעמד החוקי של דייר מוגן ואת החזקה המשפטית על האחזקה בנכס. דמי המפתח אינם מהווים תחליף לשכר הדירה המשולם על יד השוכר, אלא רק תוספת תשלום בחלקו היחסי של הבית. גובה דמי המפתח הממוצע הנהוג במשק הוא בין שליש לחצי מעלות הדירה הכוללת. אף על פי שדמי מפתח אינם מהווים תחליף לדמי השכירות, החוק קובע תקרת שכירות מופחתת בהרבה, בגלל עובדת התשלום על החזקה. דייר מוגן המעוניין לעזוב את ביתו, יהיה זכאי לקבלת חלק מדמי המפתח ששילם בהתאם לזמן שהחזיק בנכס. הדייר המוגן החוק קובע מספר קריטריונים להגדרת הדייר המוגן: 1. דייר שנכנס לנכס לפני שנת 1940. 2. דייר ששכר נכס ב20 לאוגוסט של שנת 1968, אלא אם כן צוין בחוזה השכירות כי חוק הגנת הדייר לא חל על המחזיק בנכס. 3. אחד מבני המשפחה של הדייר המוגן לאחר שקיבל את זכות הדיור המוגן ממחזיק הנכס המקורי. 4. דייר שנכנס לאחר אוגוסט 68`, והוסכם עמו על קבלת הזכויות של דייר מוגן. 5. דייר שסיכם עם בעל הנכס על תשלום דמי מפתח. זכויות הדייר המוגן החוק קובע מספר חוקים והגבלות המקלות על הדייר המוגן, על חשבונו של בעל הנכס. החוק בא להסדיר את מעמדו של הדייר המוגן כמחזיק בנכס שצבר בו ותק, ועל כן יש לו את הזכות לקבל את ההגנה המשפטית בכל הנוגע לנכס. ראשית, דייר מוגן ישלם דמי שכירות מופחתים בהרבה מדמי השכירות הנהוגים במשק, על פי תקרת דמי השכירות הקבועה בחוק. שנית, דייר מוגן מקבל את הלגיטימציה לדרוש את חלקו היחסי בדמי המפתח, או את חלקם במקרה בו הוא מחליט לעזוב את הנכס על דעת עצמו. קבלת ההחזר על דמי המפתח תתבצע במקרים ספציפיים הקבועים בחוק לפי חישוב של מספר השנים בהן החזיק השוכר בנכס. זכות נוספת שמחזיק הדייר המוגן הוא העברת המעמד המשפטי של הדיור המוגן לו הוא זכאי לאחד מבני משפחתו במקרה של גירושין או פטירה. לבסוף, הדייר המוגן זכאי להחזיק בנכס כרצונו, ללא כל יכולת של בעל הנכס לפנות את הדייר המוגן ממנו במשך כל ימי חייו. תקרת דמי השכירות תקרת דמי השכירות הבסיסית נקבעה במועד קבלת החוק להגנת הדייר, ומהווה תקרת בסיס המתעדכנת מדי פעם לפי יציאת תקנות עדכון. בעל הנכס מחויב להודיע לדייר המוגן על דבר העלאת דמי השכירות כפי שהונהגה במשק בכתב, טרם הגביה הראשונית של הסכום החדש. כל דייר מוגן זכאי להנחה של שליש מגובה השינוי בתקרת שכר הדירה למשך תקופה של חמש עשרה שנה ממועד יציאתן של התקנות המשנות את תקרת שכר הדירה הנהוגה. על בעל הנכס חל איסור מוחלט לגבות שכר דירה מעבר לתקרת שכר הדירה הקבועה בחוק, על פי זכויות ההגנה על הדייר המוגן. החלפת דייר מוגן החוק מגדיר מצבים שונים בהם ניתן להעביר את זכויות הדיור המוגן לדייר נכנס חדש. ניתן אף לראות הבדל בין העברה לדייר נכנס מתוקף הסכם, העברת הזכויות לבן משפחה, או העברת הזכויות מכורח הנסיבות. במקרה של העברת הזכויות לדייר אחר, שלא מכורח הנסיבות, בעל הנכס רשאי לדרוש את חזרה את החזקה בנכס תמורת הסכום הנקוב בחוזה ההיקשרות בין השניים, בעוד שהדייר הקיים אינו יכול לסרב. גם כשמדובר בדייר נכנס המוכר כעבריין או כמטריד, נשמרת זכותו של בעל הנכס, והוא יכול לסרב לעסקה. זכויות בעל הנכס בעת הקניה בעת הקניה של נכס בשותפות של דיור מוגן, נהנה בעל הנכס ממימון חלקי של השוכר ומהכנסה קבועה מהנכס. מדובר למעשה בהשקעה לטווח ארוך של הרוכש, הנהנה מאפשרויות מימון מורחבות, ומהכנסה קבועה לאורך זמן. בנוסף, בעל הנכס יכול לפנות את הדייר במקרים מסוימים הקבועים בחוק, או להציע את הפינוי תמורת החזר הסכום הנקוב בחוזה, במעמד הקניה.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש