שתף

דיסקונט: נחתם הסכם למכירת אילנות דיסקונט וקופות הגמל לכלל ביטוח

09.11.2005
דווח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים – מהות הארוע: אילנות דיסקונט וקופות הגמל הננו להודיע כי, היום, 9 בנובמבר , נחתם הסכם עקרונות בין הבנק לבין כלל החזקות עסקי ביטוח בע``מ ( בין בעצמה ובין באמצעות תאגיד בשליטתה) (``הרוכשת``),לרכישת כל מניות אילנות דיסקונט בע``מ (``אילנות``) ולרכישת הפעילות של דיסקונט ניהול קופות גמל בע``מ (קופוה``ג), כמקשה אחת, בתמורה לסך של 1,310 מיליון ₪, כפוף להתאמות (``העסקה``). רווחי העסקה צפויים להירשם בשנת 2006. התמורה בגין רכישת כל מניות אילנות הינה בסך של 600 מיליון ₪, כפוף להתאמות והתמורה בגין רכישת פעילות קופוה``ג הינה בסך של 710 מיליון ₪, כפוף להתאמות. בין היתר נקבע כי, עם השלמת העסקה יספק הבנק לאילנות ולקופוה``ג שירותי הפצה, בתמורה לדמי הפצה כשיעורם בטיוטות התקנות בדבר עמלות הפצה בקרנות נאמנות ובקופות הגמל, בהתאמה, וכן שירותי תפעול ושירותים נוספים. כן נקבע , כי השלמת העסקה כפופה לפרסומן של תקנות בנוגע לגביית עמלות הפצה ולשיעורן, בקרנות נאמנות ובקופות גמל עד ליום 30 ביוני 2006. ההתקשרות על פי הסכם העקרונות האמור כפופה לחתימה על הסכמים מפורטים בין הבנק, הרוכשת וכן אילנות וקופוה``ג, לפי העניין וכן לאישור האורגנים המוסמכים של כל אחד מהצדדים והאורגנים המוסמכים של אילנות וקופוה``ג כן לאישורים הנדרשים על פי כל דין.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש