שתף

גידול של 35.4% ברווחי הבינלאומי למשכנתאות ברבעון הראשון של 2006 ל-12.5 מיליון שקל

21.05.2006
הרווח הנקי של הבנק הבינלאומי למשכנתאות, מקבוצת הבנק הבינלאומי , הסתכם בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2006 ב-12.5 מיליון שקל לעומת 9.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 35.4%. התשואה נטו על ההון, בחישוב על בסיס שנתי, הגיעה ל-7.7% בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2006 לעומת 6.2% בתקופה המקבילה אשתקד ו- 9.4% בשנת 2005 כולה. הרווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים הסתכם בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2006 ב- 26.8 מיליון שקל לעומת 24.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 10.4%. ההפרשה לחובות מסופקים הסתכמה ב- 4 מיליון שקל בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2006 לעומת 4.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 8.9%. ההכנסות התפעוליות והאחרות בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2006 הסתכמו ב-12 מיליון שקל לעומת 12.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 2.9%. ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2006 ב- 13.3 מיליון שקל לעומת 13.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 2.5%. הרווח הנקי של בנק עצמאות, חברה בת של הבינלאומי למשכנתאות, הסתכם בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2006 ב- 4.6 מיליון שקל לעומת 3.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 35.2%. הגידול נבע בעיקר מעליה ברווח מפעולות מימון ומירידה בהפרשות לחובות מסופקים. התשואה נטו על ההון של בנק עצמאות, בחישוב על בסיס שנתי, הגיעה ל- 8.6%, לעומת 7% בתקופה המקבילה אשתקד ו- 10% בשנת 2005 כולה. במהלך שנת 2005 רכש הבנק הבינלאומי את יתרת מניות הבנק הבינלאומי למשכנתאות, והבנק הבינלאומי למשכנתאות רכש את יתרת מניות בנק עצמאות שהוחזקו על ידי הציבור בדרך של הצעת רכש. שני הבנקים הפכו לחברות פרטיות בבעלות ושליטה מלאים של הבנק הבינלאומי. במרץ השנה נחתם הסכם מיזוג לפיו ימוזגו הבנקים למשכנתאות מקבוצת הבנק הבינלאומי עם ולתוך הבנק הבינלאומי. הבנקים נמצאים בהליכי הכנה, התארגנות והשלמה לקראת המיזוג. עם השלמת המיזוג המתוכנן יהפכו הבנקים למשכנתאות למחלקה באגף בנקאות של הבנק הבינלאומי שתקרא: ``הבינלאומי-משכנתאות``. למועד פרסום הדוחות הכספיים טרם נרשם המיזוג אצל רשם החברות.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש