שתף

בשורה לנהגים: נכנסו לתוקף השיפורים בפוליסת הביטוח המקיף

04.11.2012
באוקטובר נכנסו לתוקף תקנות חדשות שמגדילות את ההחזר למבוטחים שירצו לבטל את הביטוח ואוסרות על גביית השתתפות עצמית כפולה. במשך שנים רבות נהנו חברות הביטוח בישראל מרווחים גדולים שנבעו מפוליסות ביטוח מקיף לרכב בין השאר בזכות שורה של סעיפים קטנים לכאורה – אך משמעותיים במצטבר. החברות נוהגות להשתמש בחוזים אחידים, שאינם מאפשרים ללקוחות פרטיים להתמקח על הפרטים הקטנים והתוצאה היא חוזים שהיו מוטים לטובת חברת הביטוח באופן בולט. במשרדי התחבורה והאוצר היו מודעים לנושא – וקיבלו במשך השנים תלונות רבות מנהגים ומארגוני צרכנים. בתום בדיקה ממושכת גיבשו במשרדים רפורמה עמוקה ובחודש מרץ האחרון אישר שר האוצר יובל שטייניץ תקנות חדשות הקשורות לפוליסת הביטוח המקיף לרכב. בתחילת אוקטובר, בחלוף כחצי שנה, הן נכנסו לתוקף. הפוליסה התקנית החדשה של ביטוח רכב צפויה להיטיב עם המבוטחים בשורה של נושאים. התקנות תופסות לגבי כ-90% מהפוליסות הנמכרות בשוק, הפוליסות המינימליות שחברות הביטוח מחויבות להציע (הפוליסה התקנית לביטוח רכב מקיף). אחד הנושאים החשובים ששונו הוא סוגיית ההחזר הכספי, שרלבנטית בין השאר עבור כל מי שמוכר את הרכב בזמן שהפוליסה עדיין בתוקף. התקנות החדשות מבטלות את הנוהל הקיים להחזר מוקטן ויחסכו לבעלי ביטוח הרכב כסף רב. חברות הביטוח לעומת זאת יצטרכו לוותר על הכנסה גדולה ובטוחה. הפוליסה החדשה קובעת כי מי שיבטל את הפוליסה יקבל את רובה המכריע של הפרמיה בחזרה. עד עתה, בעבור כל חודש שהרכב היה מבוטח, חברת הביטוח גבתה 10%, במקום 8.3% לחודש בחלוקה פשוטה. כמו כן, אם הפוליסה הייתה מבוטלת בתחילת החודש חברת הביטוח גבתה על החודש במלואו. כמו כן היו רשאיות חברות הביטוח לגבות קנס יציאה של 10% מכל הפרמיה השנתית. המנגנון החדש משווה למעשה את פוליסת הביטוח המקיף לפוליסת החובה: דמי הביטול יעמדו על 5% מהפרמיה נוסף ל-0.3% על כל יום שבו הביטוח היה בתוקף. הצעד יאפשר כעת למבוטחים לעבור לחברה אחרת אם יקבלו הצעה אטרקטיבית, דבר שיגדיל את התחרות בשוק. כמו כן, נוספו לפוליסה שורת סיבות לביטול שיעניקו למבוטח את החלק היחסי שלו ללא כל קנס: מכירה של הרכב, גניבה, הורדה מהכביש או פטירה (במקרה של מבוטח יחיד). והנה כמה שינוים נוספים בולטים בפוליסה החדשה: 1. מעתה חל איסור על גביית השתתפות עצמית כפולה כאשר נגרם במקביל נזק עצמי ונזק לצד שלישי בתאונת דרכים. זאת, כדי שלא לאפשר לחברות הביטוח לגבות סכומים חריגים וגבוהים ממבוטחים שרכבם נפגע בתאונה שאירעה באשמתם, בנוסף לרכב אחר, באמצעות גבייה כפולה, כפי שנהגו במקרים רבים עד עתה. 2. מעתה כל התוספות אשר נכללו במחירו של הרכב, על-פי המחירון, יהיו מכוסות על ידי פוליסת הביטוח. זאת, על מנת למנוע את המצב השכיח שבו חברת הביטוח טוענת שרכיב שלא שולמה עבורו פרמיה נפרדת, אינו מכוסה למעשה בפוליסה. 3. מעתה פיצוי לצד שלישי שכלי הרכב שלו ניזוק בתאונת דרכים יכלול גם החזר כספי להוצאות שונות שנתבעו על-ידו. עד לכניסתה של הפוליסה לתוקף לא ניתן כיסוי להוצאות שונות, כמו למשל גרירתו של הרכב למוסך שאחרי על התיקון, עניין נפוץ למדי. 4. מעתה חברת ביטוח אשר קיבלה סכומי כסף מצד שלישי בשל תביעה, תהיה מחויבת לעדכן את המבוטח תוך 15 יום, כדי שזה יוכל לדרוש מהצד השלישי תשלום עבור השתתפות עצמית ששילם, או תשלום עבור הפסד הנחת היעדר תביעות. 5. מעתה תיקון הרכב ייעשה אך ורק בעזרת שימוש בחלפים המתאימים לחלק המוחלף באיכות, בתכונות ובתיאור (כדי למנוע מצב שבו עושים המוסכים שימוש בחלפים זולים, דבר שמותיר רווח להם ולחברות הביטוח). רכב חדש, שגילו שנתיים ופחות מכך, יתוקן מעתה בחלפים מקוריים או חדשים בלבד. התקנות החדשות גם מטילות על חברת הביטוח את האחריות למקרה שבו המוסך החליף חלק שלא בהתאם לתנאים באחריות היצרן, והאחריות הוסרה בגין ההחלפה.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader