שתף

בנק ערבי ישראלי מציג גידול של 10.2% ברווח הנקי ברביע הראשון של שנת 2006, ל-18.4 מיליון ש``ח

23.05.2006
תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי (על בסיס שנתי) - 24.9% לעומת 23.4% בתקופה המקבילה אשתקד דירקטוריון בנק ערבי ישראלי, מקבוצת לאומי, אישר היום את הדו``חות הכספיים לרביע הראשון של 2006. מהדו``חות עולה כי הרווח הנקי של הבנק גדל ב-10.2% ביחס לרביע המקביל של 2005, והסתכם ב- 18.4 מיליון ש``ח, בהשוואה ל- 16.7 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם ברביע הראשון של שנת 2006 ב- 17.9 מיליון ש``ח, בהשוואה ל- 16.7 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 7.2%. התשואה נטו על ההון העצמי, הגיעה ל- 24.9% בחישוב שנתי, בהשוואה ל- 23.4% בתקופה המקבילה אשתקד. תשואת הרווח הנקי מפעולות רגילות על ההון העצמי בחישוב שנתי הגיעה ל- 24.2% בהשוואה ל- 23.4% בתקופה המקבילה אשתקד. המאזן ליום 31 במרס 2006 הסתכם ב- 3,437.2 מיליון ש``ח, לעומת 3,182.2 מיליון ש``ח ב- 31 במרס 2005 וסך 3,430.7 מיליון ש``ח בסוף שנת 2005, גידול של 8.0% ושל 0.2% בהתאמה. האשראי לציבור הסתכם ביום 31 במרס 2006 ב- 1,920.4 מיליון ש``ח, לעומת 1,768.1 מיליון ש``ח בסוף מרס 2005 וסך 1,882.4 מיליון ש``ח ב- 31 בדצמבר 2005, גידול של 8.6% ושל 2.0% בהתאמה. פיקדונות הציבור הסתכמו ב- 31 במרס 2006 ב- 2,753.7 מיליון ש``ח, לעומת 2,588.1 מיליון ש``ח בסוף מרס 2005 וסך 2,731.6 מיליון ש``ח ב- 31 בדצמבר 2005, גידול של 6.4% ושל 0.8% בהתאמה. פיקדונות מבנקים הסתכמו ב- 31 במרס 2006 ב- 284.2 מיליון ש``ח לעומת 199.1 מיליון ש``ח בסוף מרס 2005 וסך 329.7 מיליון ש``ח בסוף שנת 2005, גידול של 42.7% וקיטון של 13.8% בהתאמה. ההון העצמי של הבנק הסתכם ב- 31 במרס 2006 בסך 340.4 מיליון ש``ח בהשוואה ל- 325.8 מיליון ש``ח ב- 31 במרס 2005 וסך 321.9 מיליון ש``ח ב- 31 בדצמבר 2005, גידול של 4.5% ושל 5.7% בהתאמה. על בנק ערבי ישראלי : בנק ערבי ישראלי, מקבוצת לאומי, מתמקד במתן שירות לאוכלוסייה הערבית בישראל. לבנק 24 סניפים המהווים חלק נכבד מהמערך הבנקאי בישובים הערביים ובערים בצפון הארץ ובמשולש הצפוני. הבנק נותן מענה לצרכים הייחודיים של האוכלוסייה הערבית הן באמצעות צוות העובדים המיומן המשרת את הלקוחות והן במגוון המוצרים הפיננסיים המתקדמים והשירותים הבנקאיים המוצעים על ידו. מעורבות הבנק בקהילה: כפועל יוצא מתפיסת הבנק, לפיה עליו להדק את הקשר ולהיות מעורה וממוקד באוכלוסייה שבתוכה הוא פועל, החליטה הנהלת הבנק לתרום ולהעניק חסויות בסך של כמיליון ש``ח בשנת 2006, למוסדות ועמותות המסייעים לקהילה הערבית בצפון הארץ ובמשולש. מרבית התקציב מיועד לטיפוח המצוינות ועידוד היזמות בדור המחר של החברה הערבית. בין הפעילויות ניתן למנות:  הכנה לבגרות של מספר קבוצות תלמידים בשיתוף עם מרצים מאוניברסיטת חיפה ובמימון הבנק.  פיתוח יזמות עסקית בקרב הצעירים בגילאי 15-17, במסגרת ארגון יזמים צעירים מייסודו של לאומי.  תכנית להקמת מרכזי העשרה לבני הנוער לקידום ההישגיות והמצוינות במגזר הערבי.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש