שתף

בנק ישראל מתגייס לעזרת חייבי המשכנתאות

16.06.2013
תיקון חדש לחוק יחייב את הבנקים לפרסם מידע מלא וברור לבעלי משכנתאות שמתקשים בהחזרתן. אחד החששות המלווים את פעילותו של בנק ישראל בשנים האחרונות, הוא מצוקה אפשרית של נוטלי משכנתאות. כבר כיום יש בישראל יותר מ-40 אלף בעלי משכנתאות שמתקשים להחזיר את חובם בזמן (מדובר באחוז בעלי החוב הבעייתי הגבוה באירופה). בבנק ישראל חוששים שמיתון במשק, בשילוב עם העלאות ריבית עתידיות, יגרום לרבבות בעלי משכנתאות נוספים לפגר בתשלומים, בתהליך שעלול לגרור סחרור במשק. בשנים האחרונות נקט בנק ישראל בשורת אמצעים בניסיון למנוע מצב עתידי שכזה, כולל שורת הגבלות על נטילת משכנתאות בסיכון גבוה. באחרונה הודיע המפקח על הבנקים בבנק ישראל על צעד נוסף שנועד לצמצם את הסכנה – ולסייע למי שכבר נקלע למצוקה. המפקח הודיע לבנקים למשכנתאות כי הוא מחייב אותם להרחיב את המידע שעליהם למסור לנוטלי הלוואות לדיור בדבר זכויותיהם – במידה שנקלעו למצב של פיגור בפירעון ההלוואה. מטרתו של התיקון היא להרחיב את המידע המובא לידיעת הלווים באשר לזכויותיהם השונות, במקרה בו נקלעו לקושי בפירעון חובותיהם. ואלו עיקרי התיקון: בנקים יחוייבו למסור ללווה שנקלע לפיגור בתשלומים מידע מפורט בדבר זכותו לפנות ל"ועדה מיוחדת" ולבקש הקלה בתשלומים, בנקים יחוייבו למסור ללווה שנקלע לפיגור מידע מפורט אודות דרכי ההתקשרות עם הגורמים הרלוונטיים בבנק, כן הוטלה חובה על הבנקים לוודא שכל בקשה של לווה להסדרת חוב הפיגורים, שתועבר לבא כוחו של הבנק, תובא לידיעת הבנק. בנוסף - בנקים יידעו את הלווה בדבר חובתם לעדכן את בעלי הרישיונות הפועלים בהתאם לחוק שירות נתוני אשראי. פניה לוועדה מיוחדת החלטת הבנק בנוגע לוועדה המיוחדת מתייחסת לנוטלי הלוואות לדיור במימון חלקי או מלא של המדינה. לווים אלו זכאים על פי החוק להגיש בקשה ל"ועדה מיוחדת" להקל בפירעון התשלומים להחזר הלוואה בשל מצבם הכלכלי. הוועדה רשאית לקבל החלטה על מחיקת חלק מהחוב או שינוי הפריסה, בהתאם למצבו של הפונה. עם זאת, כיום, חלק גדול מהזכאים אינם מודעים כלל לאפשרות הזו, ובכשל הזה מבקש בנק ישראל לטפל. התיקון בחוק שייכנס לתוקף בתחילת אוגוסט השנה מרחיב את המידע שעל הבנקים למסור ללווים בנושא זה, במסגרת ההודעה על קיומו של פיגור בתשלומים. התיקון לחוק מבהיר שעל הבנקים לצרף הסבר מפורט על זכותו של הלווה לפנות לוועדה המיוחדת, מטרתה של הוועדה, הרכבה, הדרך שבה יש להגיש בקשה לוועדה והמסמכים שיש לצרף לבקשה. התיקון גובש בעקבות דיון שהתקיים בוועדת הכלכלה של הכנסת בהצעת חוק שהוגשה בנושא על ידי ח"כ איתן כבל. פירוט דרכי ההתקשרות התיקון בחוק כולל גם סעיף שמתייחס לכלל נוטלי ההלוואות לדיור. הסעיף הזה קובע כי הבנק יכלול בכל הודעה על פיגורים בתשלומים מידע רב נוסף על זה שקיים ביום - דוגמת פירוט של דרכי ההתקשרות עם הבנק בכל עניין הקשור לחוב שבפיגור (על מנת שהלווה ידע בבירור אל מי לפנות ואת האופן בו ניתן ליצור עימו קשר. כמו כן הוטלה חובה על הבנקים למשכנתאות, לנקוט באמצעים הולמים על מנת לוודא שכל בקשה של לווה להסדרת חוב הפיגורים המופנית לבא כוח של הבנק, תועבר לידיעת הגורם הרלוונטי בבנק, כדי שיתאפשר לו לבחון כל בקשה לגופה. אזהרה מההשלכות חובה נוספת שהוטלה על הבנקים למשכנתאות, היא להביא לידיעתו של כל לווה, במסגרת מכתב ההתראה שמשוגר אליו על כוונה לנקוט בהליכים לגביית החוב, כי אם בתוך 60 יום הוא לא יפרע את חובו או לא יגיע להסדר לפירעונו, מחויב הבנק לעדכן את בעלי הרישיונות הפועלים בהתאם לחוק שירות נתוני אשראי אודות משלוח מכתב זה ללווה. מטרתו של התיקון הזה היא ליידע את הלווה כי עלולות להיות השלכות לאי פירעון חובו, על המידע שיופיע בדוח נתוני אשראי שמופק על ידי בעלי הרישיונות.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש