שתף

בנק הפועלים, המלצה בעקבות פרסום דוחות כספיים לרבעון שלישי 2004

26.12.2004
בעקבות פרסום הדוחות הכספיים לרבעון שלישי 2004 אנו ממשיכים להמליץ ``תשואת יתר`` למניית בנק הפועלים . מחיר היעד של המניה לשנה הקרובה הוא 15.9 ₪ הנמוך בכ- 0.6% ממחיר היעד הקודם וגבוה בכ- 13% ממחירה בבורסה בתאריך 21.12.04 (14.02 ₪), מחיר יעד זה משקף שווי מוערך של כ- 20 מיליארד ₪. לבנק הפועלים מדיניות חלוקת דיבידנד מוצהרת בה הוא מחלק כ- 50% מהרווח. בנק הפועלים הודיע על חלוקת דיבידנד בסך 420 מ` ₪ שישולם ב- 05/12/04. סך הדיבידנד שהוכרז מתחילת 2004 הוא כ- 590 מ` ₪ ותשואת הדיבידנד ב- 4 הרבעונים האחרונים כ- 3.2%. יחס ההון לרכיבי סיכון הגיע לשיעור של כ- 10.9% לעומת 10.4% בסוף 2003. יחס ההון הראשוני לרכיבי סיכון היה 7.3% ויחס ההון המשני היה 3.6%. להערכתנו, כל עוד יחס ההון הראשוני לרכיבי סיכון ישאר מעל לרמה של 7% בנק הפועלים ימשיך במדיניותו ויחלק דיבידנד. באוגוסט 2004 הנהלת הבנק גיבשה תוכנית אסטרטגית לשנים הקרובות עד שנת 2008. היעד הכללי של התוכנית הינו להביא, החל משנת 2008 לביסוסה של תשואה שנתית בשיעור של יותר מ- 15% להון העצמי, בדומה לבנקים מובילים באירופה ובארה``ב. בין יעדי התוכנית נמנית הרחבת פעילות הבנק בחו``ל מתוך מגמה שזו תגיע לכ- 30% מכלל הפעילות. בעקבות שתי הנפקות של סיגנצ`ר בנק תשואת הרווח הנקי להון העצמי הגיע כבר עכשיו לכ- 15.8%. להערכתנו בכל שנת 2004 תשואת הרווח הנקי להון העצמי תסתכם בכ- 15.4% וללא רווח הון מהנפקת סיג`נצר בנק, תשואת הרווח הנקי להון העצמי תסתכם בכ- 12.6% ובשנת 2005 תסתכם בכ- 13%, וזאת בהתאם לאסטרטגית הבנק. בחודש מרץ 2004 הנפיקה חברת הבת בארה``ב, סיגנצ`ר בנק, את מניות הבנק לציבור בבורסה שבארה``ב, ובחודש ספטמבר היתה הנפקה נוספת והבנק מכר 2,350,000 מניות רגילות של סיגנצ`ר בנק במחיר 23.75 דולר למניה. כתוצאה מהנפקה ירדו החזקותיה של בנק הפועלים בסיגנצ`ר ל- 59.6%, ונרשם רווח הון ברבעון שלישי בסך 179 מ` ₪. בנוסף, בנק הפועלים במו``מ לרכישת בנק שוויצרי בהשקעה של כ- 100 מ` דולר. לבנק סינרגיה מלאה עם פעילות בנק הפועלים ומתמקד בבנקאות פרטית. הבנק ככל הנראה ימוזג לבנק הפועלים שוויץ. מימון הרכישה יגיע מעודפי ההון שבפועלים שוויץ. מגזר משקי הבית מהווה כ- 27.8% מסך הכנסות הבנק וכ- 10.9% מהרווח הנקי לתשעה חודשים ראשונים של 2004. ההפרשות לחומ``ס בגין משקי הבית הסתכמו בכ- 133 מ` ₪ וכמו שהערכנו, גדלו בתשעה חודשים ראשונים של 2004 בכ- 33% לעומת תקופה מקבילה אשתקד בעקבות השפעת המיתון שבאה לידי ביטוי מאוחר יותר במגזר זה. יש לציין כי ההפרשות לחומ``ס מסך אשראי משקי הבית עומדות על כ- 0.3% בלבד ועיקר ההפרשות עדין נבעו מהמגזר העסקי. ההפרשות לחומ``ס במגזר משקי הבית מהווה כ- 10.6% מסך ההפרשות לעומת כ- 5.8% בתקופה מקבילה אשתקד. מנגד במגזר העסקי נרשמה ירידה בהפרשות לחומ``ס- משעור של כ- 66.8% שהמגזר היווה בתשעה חודשים ראשונים של 2003 לכ- 54.8% שהמגזר מהווה מסך ההפרשות לחומ``ס בתשעה חודשים ראשונים של 2004. הירידה בהפרשה הספציפית נבעה ברובה מאשראי לענפי שירותים פיננסים, תקשורת ושירותי מחשב, תעשיה ושירותי הארחה ואוכל. לעומת זאת נרשם גידול בהפרשה לענף בינוי ונדל``ן. להערכתנו, שעור ההפרשות לחומ``ס במגזר משקי הבית ימשיך לעלות ברבעונים הקרובים, אולם סך ההפרשות לחומ``ס ברבעון אחרון של שנת 2004 יהיה ברמות דומות להפרשות שהתבצעו בשלושת הרבעונים הראשונים של 2004 וסך ההפרשות לשנת 2004 יהוו כ- 0.9% מסך האשראי לציבור ויסתכמו בכ- 1.6 מיליארד ₪, ירידה של כ- 29% לעומת ההפרשות לחומ``ס שבשנת 2003, ובשנת 2005 להערכתנו ההפרשות לחומ``ס יהוו כ- 0.85% מסך האשראי לציבור. ההמלצה על-ידי בנק איגוד.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש