שתף

בנק המזרחי: רווח נקי של 386 מיליוני שקלים חדשים בשנת 2004

04.04.2006
הרווח הנקי של הקבוצה הגיע בשנת 2004 ל-386 מיליוני שקלים חדשים לעומת 335 מיליוני שקלים חדשים בשנת 2003, גידול של כ-15.2%. רווח זה מבטא תשואה על ההון העצמי של 10.0% לעומת 9.7% בשנת 2003. למידע נוסף בנושא ניהול תיקים התוצאות העסקיות של הקבוצה בשנת 2004 הושפעו ממספר שינויים מהותיים שבוצעו במבנה קבוצת הבנק: מיזוג בנק טפחות, רכישת מניות בנק אדנים ומיזוג חברת ההשקעות. בנוסף, הושפעו תוצאות אלה מהוצאות חד-פעמיות בגין פרישת עובדים בכירים. בטבלה שלהלן מוצג פירוט השפעות אלו, והרווח הנקי ללא השפעתן (במיליוני שקלים חדשים): הרווח הנקי המדווח 386 מיליון, גידול של 15.2% לעומת שנת 2003. הוצאות חד פעמיות בגין המיזוג (הפרשה בגין תכנית פרישה שהוצעה לעובדי טפחות, מענק מיזוג לעובדי הבנק הממוזג, הוצאות פחת מואץ בגין נכסים והוצאות אחרות) 106 מיליון, הוצאות והפרשות בגין פרישת עובדים בכירים 54 מיליון. הרווח הנקי ללא השפעות חד פעמיות 449 מיליון, גידול של 34.0% לעומת שנת 2003. התשואה על ההון ללא השפעות חד פעמיות אלו 11.6% ברביע הרביעי של השנה הגיע הרווח הנקי של הקבוצה ל-20 מיליוני שקלים חדשים, לעומת 80 מיליוני שקלים חדשים, ברביע המקביל אשתקד, קיטון של כ-75%. הרווח הנקי של הקבוצה מפעולות רגילות ברביע הרביעי של השנה הגיע ל-22 מיליוני שקלים חדשים, לעומת 91 מיליוני שקלים חדשים ברביע המקביל אשתקד, קיטון של כ-75.8%. ללא ההשפעות החד-פעמיות כמפורט לעיל, בסך כולל של 103 מיליוני שקלים חדשים לפני ייחוס מס, היה הרווח ברביעי הרביעי מגיע ל-76 מיליוני שקלים חדשים, קיטון של 20%, הנובע בעיקרו מגידול בהפרשה לחובות מסופקים.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש