שתף

בנק אגוד מפרסם דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 במרס 2005

02.06.2006
הרווח הנקי של הבנק הסתכם ברבעון הראשון של השנה ב- 18 מיליון ש``ח לעומת 9 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 100.0%. התשואה להון הייתה 6.6% לעומת תשואה של 3.3% ברבעון הראשון ובכל שנת 2004. הרווח מפעולות רגילות לפני מיסים הסתכם ברבעון הראשון של השנה ב-38 מיליון ש``ח לעומת 25 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 52%. השוואת הצעות הלוואות לכל מטרה ההון העצמי של הבנק הסתכם ביום 31 במרס 2005 ב- 1,152 מיליון ש``ח לעומת 1,125 מיליון ש``ח בסוף שנת 2004 . הרווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים הסתכם ברבעון הראשון של השנה ב- 143 מיליון ש``ח לעומת 112 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 27.7%. ההפרשה לחובות מסופקים הסתכמה ברבעון הראשון של השנה ב- 33 מיליון ש``ח לעומת 47 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה בשיעור של 29.8%. ההכנסות התפעוליות והאחרות הסתכמו ברבעון הראשון של השנה ב- 61 מיליון ש``ח לעומת 63 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה בשיעור של 3.2%. ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ברבעון הראשון של השנה ב- 133 מיליון ש``ח לעומת 103 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 29.1%. פקדונות הציבור הסתכמו ביום 31 במרס 2005 ב- 20,129 מיליון ש``ח לעומת 19,622 מיליון ש``ח בסוף שנת 2004, עליה בשיעור של 2.6%. האשראי לציבור הסתכם ביום 31 במרס 2005 ב- 15,308 מיליון ש``ח בדומה לסוף שנת 2004. הרווח הנקי של הבנק הסתכם ברבעון הראשון של השנה ב- 18 מיליון ש``ח לעומת 9 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 100.0%. תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הייתה ברבעון הראשון של השנה 6.6% (בחישוב שנתי) לעומת 3.3% בתקופה המקבילה אשתקד ובכל שנת 2004.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש