שתף

בנק אגוד מפרסם דוחות כספיים מאוחדים ליום 30 בספטמבר 2005

23.11.2006
הרווח הנקי של הבנק הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב- 59 מיליון ש``ח לעומת 24 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 145.8%. מעוניין/ת לקבל הצעה לפתיחת חשבון הבנק? העברת חשבון בנק התשואה להון הייתה 7.1% לעומת תשואה של 2.9% בתקופה המקבילה אשתקד ו-3.3% בכל שנת 2004. הרווח הנקי של הבנק הסתכם ברבעון השלישי של השנה ב- 23 מיליון ש``ח לעומת 12 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 91.7%, התשואה להון הייתה 8.2% לעומת 4.5% בתקופה המקבילה אשתקד. ההון העצמי של הבנק הסתכם ביום 30 בספטמבר 2005 ב- 1,224 מיליון ש``ח לעומת 1,125 מיליון ש``ח בסוף שנת 2004 . הרווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב- 438 מיליון ש``ח לעומת 362 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 21.0%. ההפרשה לחובות מסופקים הסתכמה בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב- 118 מיליון ש``ח לעומת 133 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה בשיעור של 11.3%. ההכנסות התפעוליות והאחרות הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב- 196 מיליון ש``ח לעומת 174 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 12.6%. ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב- 409 מיליון ש``ח לעומת 342 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 19.6%. פקדונות הציבור הסתכמו ביום 30 בספטמבר 2005 ב- 21,368 מיליון ש``ח לעומת 19,622 מיליון ש``ח בסוף שנת 2004, עליה בשיעור של 8.9%. האשראי לציבור הסתכם ביום 30 בספטמבר 2005 ב- 16,268 מיליון ש``ח לעומת 15,334 מיליון ש``ח בסוף שנת 2004, עליה בשיעור של 6.1%.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש