שתף

בנק אגוד מפרסם דוחות כספיים מאוחדים ליום 30 ביוני 2005

22.08.2006
הרווח הנקי של הבנק הסתכם במחצית הראשונה של השנה ב- 36 מיליון ש``ח לעומת 12 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 200.0%. התשואה להון הייתה 6.5% לעומת תשואה של 2.2% בתקופה המקבילה אשתקד ו-3.3% בכל שנת 2004. למידע נוסף בנושא: הלוואות לעסקים הרווח הנקי של הבנק הסתכם ברבעון השני של השנה ב- 18 מיליון ש``ח לעומת 3 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 500.0%. ההון העצמי של הבנק הסתכם ביום 30 ביוני 2005 ב- 1,161 מיליון ש``ח לעומת 1,125 מיליון ש``ח בסוף שנת 2004 . הרווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים הסתכם במחצית הראשונה של השנה ב- 293 מיליון ש``ח לעומת 234 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 25.2%. ההפרשה לחובות מסופקים הסתכמה במחצית הראשונה של השנה של השנה ב- 83 מיליון ש``ח לעומת 100 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה בשיעור של 17.0%. ההכנסות התפעוליות והאחרות הסתכמו במחצית הראשונה של השנה ב- 124 מיליון ש``ח לעומת 122 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 1.6%. ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו במחצית הראשונה של השנה ב- 265 מיליון ש``ח לעומת 221 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 19.9%. פקדונות הציבור הסתכמו ביום 30 ביוני 2005 ב- 21,309 מיליון ש``ח לעומת 19,622 מיליון ש``ח בסוף שנת 2004, עליה בשיעור של 8.6%. האשראי לציבור הסתכם ביום 30 ביוני 2005 ב- 15,882 מיליון ש``ח לעומת 15,334 מיליון ש``ח בסוף שנת 2004, עליה בשיעור של 3.6%. הרווח הנקי של הבנק הסתכם במחצית הראשונה של השנה ב- 36 מיליון ש``ח לעומת 12 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 200.0%. תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הייתה במחצית הראשונה של השנה 6.5% (בחישוב שנתי) לעומת 2.2% בתקופה המקבילה אשתקד ו- 3.3% בכל שנת 2004. הרווח הנקי של הבנק הסתכם ברבעון השני של השנה ב- 18 מיליון ש``ח לעומת 3 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד עליה בשיעור של 500.0%. תוצאות פעילות הבנק במחצית הראשונה של השנה לעומת התקופה המקבילה אשתקד הושפעו ממספר גורמים עיקריים: א. עליה בשיעור של 25.2% ברווח מפעילות מימון. ב. ירידה בשיעור של 17.0% בהפרשה לחובות מסופקים. ג. עליה בשיעור של 1.6% בהכנסות התפעוליות והאחרות. ד. עליה בשיעור של 19.9% בהוצאות התפעוליות והאחרות. ה. עליה בהוצאות המיסים ברבעון השני אשתקד כתוצאה מעדכון מיסים נדחים.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש