שתף

ביטוח תרופות להצלת חיים – לוקחים אחריות על החיים שלנו!

02.06.2010
סוגיית התרופות מצילות החיים שאינן כלולות בסל הבריאות הופכת את הדילמה בעת רכישת ביטוח בריאות משלים או הפרטי לסבוכה הרבה יותר. לאחרונה, החל מחודש מאי הצטרפו לחברות הביטוח הפרטיות גם קופות החולים, כללית מכבי ולאומית. יחד עם חברות הביטוח הפרטיות כלל, פניקס, הראל ומנורה נוצרת בישראל זירה רווית תחרות בתחום ביטוחי התרופות - המשמעות של רכישת ביטוח תרופות שאינן נמצאות בסל, עשויה להיות עניין של חיים ומוות. תרופות מסוימות שלא עברו אישור של מנהל התרופות עשויות להיות מוצא אחרון עבור חולים במצבים קשים. מחירן של אותן תרופות מגיע במקרים רבים לסכומי עתק, שמשק בית רגיל אינו יכול לעמוד בו. בחירת ביטוח בריאות המתאים ביותר עשויה להיות קשה יותר בכל הנוגע לביטוחי בריאות ולתרופות שאינן בסל, שכן, למרות התחרות בין החברות השונות, נדרש ידע בסיסי בהגדרת התרופות השונות בטרם ניגש לביצוע סקר השוק. עושים סדר בהגדרות מלבד התרופות הנכללות בסל התרופות ישנן מספר קטגוריות על פיהן ניתן לסווג את סוגי התרופות: תרופות יתום - תרופות המיועדות לאוכלוסיות ייחודיות הסובלות ממצבים בריאותיים נדירים. אין הצדקה כלכלית לפתח תרופות אלה בשל מספר מוגבל של חולים ברחבי העולם, ולכן מחירן יקר באופן חריג. מדובר בתרופות, שאמנם הוכחו לפחות באופן חלקי כמצילות חיים, אך לא אושרו על ידי ה FDA או על ידי גופים אחרים. תרופות OFF LABEL - תרופות שאושרו במדינות שונות כיעילות עבור מחלות מסוימות, ובנוסף הוכחו כיעילות בטיפול עבור מחלות אחרות, אך לא אושרו. במקרים מסוימים, מדובר בתרופות שעברו אישור במדינות ספציפיות בלבד. איפה הכי משתלם? להלן סקירת ביטוחי התרופות מצילות החיים של חברות הביטוח השונות בישראל: כלל - חברת הביטוח מציעה כיסויים לתרופות בסכום של עד ל-5 מיליון ₪. במסגרת הכיסוי נמצאות כל התרופות שנמצאות מחוץ לסל התרופות כולל תרופות OFF LABEL, חוץ מתרופות למחלת הסרטן. גובה הפרמיה המקסימאלי הוא כ-80 ₪ והסכום המינימאלי הוא 15 ₪ בהתאם לגיל ומצבו הבריאותי של המצטרף. המבוטח מחויב לשלם 200 ₪ עבור תרופות שמחירן 200-500 ₪, ופטור מתשלום עבור תרופות יקרות יותר. הראל. - היקף הכיסוי של הראל גדול יותר, וכולל גם תרופות OFF LABEL לטיפול במחלת הסרטן. סכום הכיסוי שמציעה הראל הוא תקופתי: מיליון ₪ בכל שלוש שנים. בהראל תשלמו עד לכ-70 ₪ בחודש עבור הפוליסה, אולם מחירי סכומי ההשתתפות העצמית גבוהים יותר. לתרופות שמחירן עד 10,000 ₪ בחודש, התשלום הוא 400 ₪. תרופות יתום או תרופות OFF LABEL - עבורן עומד התשלום החודשי על 800 ₪. הפניקס - סכום הכיסוי המרבי הוא 10 מיליון ₪ ועלות הפרמיה החודשית המקסימאלית היא כ-35 ₪. הביטוח נותן כיסוי לכמעט כל מגוון התרופות שאינן כלולות בסל (למעט מספר מצומצם של חריגות), אולם הפוליסה לא מכסה תרופות שעלותן נמוכה מ-350 ₪ לחודש. עבור תרופות יקרות יותר אין כלל השתתפות עצמית. מנורה - האחרונה מבין חברות הביטוח הפרטיות מציעה כיסוי בסך כולל של עד 2.7 מיליון ₪, אולם הפוליסה אינה כוללת תרופות יתומות או OFF LABEL שאינן אונוקולוגיות או המטו-אונוקולוגיות. גובה התשלום החודשי המקסימאלי הוא כ-50 ₪ וגובה ההשתתפות העצמית הוא 439 ₪ לחודש. קופת חולים כללית - חברת הביטוח "דקלה" עומדת מאחורי פוליסת הביטוח של קופת חולים כללית ומציעה גובה כיסוי של 1.6 מיליון ₪ לשלוש שנים, והחל מהשנה השמינית יורד הסכום למיליון ₪ . הפוליסה מכסה תרופות OFF LABEL כולל אלו לטיפול בסרטן. המבוטח ישלם 250 ₪ השתתפות עצמית. גובה הפרמיה החודשית נמוך יחסית ועמוד על סכום מקסימאלי של 33 ₪. מכבי - קופת החולים מציעה כמעט את כל הכיסויים למעט הרחבות מסוימות על תרופות OFF LABEL ותרופות יתומות. סכום הביטוח הכולל עומד על מיליון ₪ וגובה הפרמיה החודשית המקסימאלית הוא כ-25 ₪ בלבד. השתתפות עצמית ברכישת התרופות היא 300 ₪, מלבד תרופת למחלת הסרטן הניתנות ללא תשלום. קופת חולים לאומית - קיימות כמעט כל אפשרויות הכיסוי וההרחבה, כאשר גובה הכיסוי המקסימאלי הוא מיליון ₪ כל שלוש שנים. גובה ההשתתפות העצמי הוא כ-600 ₪ עד לסכום של 10,000 ₪.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader