שתף

ביטוח מנהלים – איך קוראים את הדוח השנתי

11.05.2009

חובת דיווח שנתי – ביטוחי מנהלים
על פי הוראת המפקח על הביטוח, חברות הביטוח חייבות לשלוח אל לקוחותיהן, החוסכים באפיק ביטוח מנהלים, דו"ח מפורט על מצב תוכנית הביטוח בשנה החולפת. דו"ח שנתי זה מכיל נתונים רבים על אותו חיסכון פנסיוני באפיק ביטוח מנהלים, תשואות, הסברים, מושגים ומספרים, שחשוב להכיר ולהבין אותם. לחוסכים באפיק ביטוח מנהלים זהו החיסכון הפנסיוני שלהם וחשוב להיות מעודכנים מעת לעת על מצבו וסטאטוס ההון שנצבר בו. הדו"ח מתייחס לנתונים שהצטברו במהלך ינואר עד דצמבר של השנה החולפת, ואמור להגיע אליכם בדואר רגיל בחודשים פברואר-מרץ.

דו"ח ביטוח מנהלים – כמו סינית?
קיבלתם את הדוח השנתי? סביר להניח שלרוב החוסכים זה נראה בערך כמו לקרוא סינית.... אל תרימו ידיים! כדאי מאוד ללמוד כיצד לקרוא דו"ח ביטוח מנהלים - תוכלו להפיק מהדו"ח תועלת. אי הבנת הדו"ח עלול לגרום לכם לעיתים להפסדים כספיים לא מבוטלים. מקריאת דוח ביטוח מנהלים ניתן להסיק מסקנות שונות ולהוסיף תוכניות ביטוח, לבטל אחרות, לאחד תוכניות או פשוט לעדכן תוכנית ישנה וגרועה בתוכנית ביטוח מנהלים חדשה וטובה יותר על פי מצב השוק הפיננסי. לפניכם מורה נבוכים כיצד לגשת לדו"ח ביטוח מנהלים שנתי, ומה בעצם כתוב שם:

1. סוגי פוליסות ביטוח מנהלים:
החלק הראשון של דו"ח ביטוח מנהלים מכיל ריכוז נתוני פוליסות של המבוטח בחברת הביטוח הספציפית ששלחה את הדו"ח. מפרט הפוליסות מופיע על פי סוגי הפוליסות שאתם מחזיקים: ביטוח מנהלים, ביטוח עצמאים או ביטוח פרט. כמו כן מסווגות הפוליסות השונות על פי הסטאטוס שלהן: פוליסה פעילה – הפקדות שוטפות, או פוליסה מסולקת – תשלומי הפוליסה שבה מוקפאים. בהמשך לחלק זה מופיע בדו"ח ביטוח מנהלים פירוט של סכומי הביטוח לגבי הכיסויים הביטוחיים במקרי מוות או אובדן כושר עבודה וכן תחזית של הצבירות. חלק זה נקרא: ריכוז סכומי ביטוח למבוטח, וחשוב להכיר אותו ולהבין מה יהא גובה הפיצוי שישולם בכל אחד מהמצבים הללו, העלולים להתרחש בעתיד.

2. פירוט הכספים שנצברו עד לסוף השנה החולפת:
חלק זה מפרט את גובה הסכום שנצבר באותו ביטוח מנהלים נכון לסוף השנה החולפת, ושנזיל כבר היום במידה ותרצו למשוך את הכסף. הפירוט מפריד בין הכספים שהפקיד המבוטח עצמו לבין הסכומים שהפקיד המעביד וחלק הפיצויים לפני ניכוי מס. כמו כן, בחלק זה של דו"ח ביטוח מנהלים תוכלו להתעדכן בסכומים נוספים כמו: סכום החיסכון שנצבר ומיועד לתשלומי קצבה, סכום החיסכון המצטבר שתוכלו לקבל כהון, סכום ההפקדות שנצברו במהלך השנה האחרונה בלבד, וכן פירוט מלא של הסכומים הצבורים בתוכנית לא משלמת לקצבה, כמו קופת גמל או פוליסה הונית – אלו סכומים המיועדים לתשלום קצבה חודשית לאחר העברתם לקופה משלמת לקצבה.

איך לקרוא את טבלת ההפקדות? כל הנתונים של הכספים שנצברו מופיעים בטבלה מרכזית. חשוב לקרוא ולוודא שהועברו ההפקדות הנכונות עבורכם ובשמכם לחברת הביטוח במהלך השנה האחרונה של חיסכון פנסיוני בביטוח המנהלים שלכם.

ביטוח מנהלים שכיר - הפקדות המבוטח והמעביד:
החלק הימני של טבלת ההפקדות מפרט את ההפקדות החודשיות בפוליסת ביטוח המנהלים מסוג מבוטח שכיר. בחלק זה מפורטות ההפקדות שנוכו משכר העובד והועברו אל החיסכון, וכן הפקדות המעביד למסלולים השונים: תגמולים (חיסכון פנסיוני), פיצויים (פיצויי פיטורין) והפקדות עבור ביטוח אובדן כושר עבודה. חשוב מאד לוודא שההפקדות שלכם וההפקדות של המעביד שלכם לפוליסת ביטוח מנהלים אכן מופקדות כראוי, ובאופן מלא ורציף. יש לבצע השוואה בין פירוט ההפקדות בדו"ח השנתי לבין תלושי המשכורת לאורך השנה – שם רשומים סכומי ההפקדות שהועברו אל ביטוח המנהלים שלכם. ביטוח מנהלים – עצמאי: החלק השמאלי בטבלת דו"ח ביטוח מנהלים נותן את תמונת ההפקדות החודשיות שנעשו על ידי מבוטח, בעל פוליסת ביטוח מנהלים עצמאי או פוליסת פרט.

3. פירוט הלוואות המבוטח:
חיסכון פנסיוני הוא מקור לגיטימי לנטילת הלוואות, ולכן חברות הביטוח המפעילות פוליסות ביטוחי מנהלים מציעות ללקוחותיהן הלוואות נוחות יחסית, על סמך כספי אותו חיסכון פנסיוני המשמש כבטוחה. הטבלה הבאה בדו"ח ביטוח מנהלים נותנת תמונה עדכנית לסוף השנה החולפת לגבי מצב הלוואות, במידה ונטלתם כאלו מחברת הביטוח, על סמך פוליסת ביטוח מנהלים. תמצאו שם פרטים שונים כמו תאריך קבלת ההלוואה, סכום הלוואה שנלקח, ההפקדות שביצעתם במהלך השנה לצורך החזר ההלוואה במהלך השנה, תקופת החזר ההלוואה, יתרת ההלוואה, שיעור ריבית, סוג ההלוואה ומועד סיומה.

4. סעיף מוטבים
סעיף המוטבים הוא סעיף מהותי ביותר בכל סוג של חיסכון פנסיוני, וכך גם באפיק ביטוחי מנהלים. בדו"ח השנתי מופיע תאריך הדיווח האחרון שבו נקבעו שמות המוטבים למקרה מוות של המבוטח. הדו"ח אינו מציג את שמות אותם מוטבים. יש לתת את הדעת למועד הרשום כדיווח אחרון כיוון שיתכן שהמבוטח מבקש לעדכן ולשנות את שמות המוטבים בשל שינויים שקרו במהלך השנה האחרונה כמו: נישואין, גירושין, הולדת ילדים וכד`.

5. פרטי סוכן ופוליסת ביטוח מנהלים
דו"ח שנתי של ביטוח מנהלים יכלול תמיד את פרטי סוכן הביטוח שלכם. תוכלו ליצור עימו קשר במידת הצורך, ולשאול אותו כל שאלה שתרצו בנושא ביטוח המנהלים שלכם. אותו סוכן מתוגמל באופן שוטף עבור הטיפול בפוליסה שלכם. כמו כן, מכיל הדו"ח ריכוז נתונים כלליים לגבי סוג הפוליסה של המבוטח, אופן המשיכה בתום התקופה: בהון או בקצבה, תאריך תחילת הפוליסה ותאריך הסיום, האם הפוליסה פעילה מבחינת הפקדות שוטפות או שהן הופסקו. מעבר לכך, הדו"ח השנתי של ביטוחי מנהלים מספק מידע לגבי אופי ניהול ההשקעות. כלומר, באילו אפיקים וקרנות מושקעת הפוליסה שלכם. זהו מידע שחשוב לבחון אותו ולהחליט האם אופן ההשקעה תואם את הצרכים שלכם. בהמשך הדו"ח יצוין גובה המשכורת המובטחת לכם המבוסס על ההפרשות לפוליסה נכון לסוף השנה החולפת. מידע חשוב נוסף שמספק הדו"ח השנתי מתייחס לפוליסות ישנות מסוג "עדיף", שאינן נמכרות עוד. סעיף זה מבהיר את גובה הסכום מהפרמיה שאתם משלמים עבור חיסכון, וגובה הסכום המופנה לרכישת כיסויים ביטוחיים ותשלום הוצאות. חשוב לציין, כי בפוליסות מסוג זה חלו תמורות רבות במהלך השנים, ולכן, מי שמחזיק בפוליסת ביטוח מנהלים מסוג זה, מומלץ לו לבדוק אם שיעור החיסכון מתאים לו או שנדרש שינוי.

6. פירוט תחזית עתידית
חלק זה מכיל פירוט שכולל את ערכי הפדיון והצבירות, וכן את תחזית הצבירות. תחזית צבירות פוליסת ביטוח מנהלים מפרטת את הסכום שהמבוטח צפוי לקבל בתום תקופת הביטוח, או לחילופין בעת פדיון הפוליסה במהלך תקופת הביטוח לפי התשלומים שנעשו עד לסוף השנה.

7. ריכוז תנועות ויתרות בפוליסה
סעיף זה מפרט את תזרים החיסכון שלכם בפוליסת ביטוח מנהלים. כאן תמצאו שוב את מפרט סך ההפקדות שבוצעו בשנה האחרונה, וכן הרווחים או ההפסדים במסגרת ניהול ההשקעות בפוליסה. חלק זה מכיל גם את דמי הניהול שנגבו על ידי חברת הביטוח, כאשר בהמשך יופיע סעיף מיוחד לנושא דמי הניהול. בסיום סעיף זה מופיעה יתרת הצבירה שלכם בפוליסה נכון לסוף השנה ועומדת לזכותכם. יש לבדוק את יתרת הפתיחה שלכם בשנה האחרונה מול יתרת הסיום בדו"ח השנה שקדמה לה. כמו כן, בדו"ח השנתי מוצגת יתרת הזכאות הצבורה שלכם בקרן הפנסיה נכון לסוף השנה. זו בעצם היתרה שהייתה לכם בתחילת השנה, בתוספת ההפקדות שנוספו במהלך השנה ורווחי/הפסדי השקעה בניכוי דמי הניהול ששולמו, ועלות הכיסויים הביטוחיים שרכשתם מהקרן. לנתונים אלו מצטרפת גם התשואה הדמוגרפית, שמתווספת או נגרעת לסכום שנצבר בהתאם למצב הקרן.

8. דמי הניהול
סעיף דמי הניהול המופיע בדו"ח ביטוח מנהלים מצביע על גובה דמי הניהול שנוכו באחוזים מההפקדות ומהצבירה. כמו כן, ניתן גם פירוט בשקלים כדי שנבין, הלכה למעשה, כמה החיסכון עלה לנו בפועל. מעבר לפירוט דמי הניהול יימצא בדו"ח ביטוח מנהלים ריכוז עמלות נוספות שגבתה הקרן מעמיתיה. עמלות אלו נגרעו גם הן מהצבירה של המבוטחים. עמלות אלו נובעות מפעולות שונות כמו קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים ושל נכסים שאינם ניירות ערך סחירים, עמלות עבור החזקת הנכסים, ועמלות ניהול חיצוני בשל השקעה של קרן הפנסיה בסוגים שונים של קרנות השקעה (למשל, נדל"ן והון סיכון).

שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש