שתף

ביטוח אובדן כושר עבודה (אכ"ע)

מהן ההגדרות לאובדן כושר עבודה? על כך ועוד, במדריך שלפניכם

27.07.2010

ביטוח אובדן כושר עבודה נועד להגן על המבוטח מפני מקרה בו אם כתוצאה ממחלה או תאונה, יאבד המבוטח את כושר עבודתו בשיעור של 75% (הנחשב לאובדן כושר עבודה מלא) ומעלה, ולא יוכל לעסוק בעיסוק כלשהו או בכל עיסוק סביר, או בעיסוקו טרם האירוע.

ישנה חשיבות להגדרה בפוליסה של אובדן כושר עבודה.

ישנן 3 הגדרות עיקריות:

  1. אובדן כושר עבודה אשר בעקבותיו לא יכול היה המבוטח לעסוק בכל עבודה שהיא. זוהי ההגדרה הבסיסית ביותר.
  2. אובדן כושר עבודה, אשר בעקבותיו לא יכול היה המבוטח לעסוק בכל עיסוק סביר, התואם את השכלתו, הכשרתו ונסיונו.
  3. אובדן כושר עבודה אשר בעקבותיו לא יכול היה המבוטח לעסוק בעיסוק שבו עסק ב-5 השנים האחרונות (או העיסוק האחרון בו עסק). כיסוי זה מתייחס לעבודתו הספציפית של המבוטח, ונמכר למקצועות מסויימים בלבד.

ביטוח אובדן כושר עבודה אפשרי במסגרת קרן הפנסיה בה הכיסוי למקרה של נכות ניתן כקצבה, וכן באמצעות פוליסת ביטוח נפרדת.

כמובן שניתן לשלב ביניהם.

בקרן פנסיה אובדן כושר עבודה מתייחס להגדרה שבסעיף.

גובה הכיסוי נקבע על פי גיל העמית במועד הכניסה לקרן וסוג המסלול המועדף עליו (מוטה חיסכון, מוטה ביטוח וכו').

בביטוח מנהלים ההגדרה נקבעת בהתאם לבחירת המבוטח בעת חיתום הפוליסה, וככל שההגדרה רחבה יותר כך גם העלות גבוהה יותר.

בשונה מבעבר, התוכניות החדשות לביטוח מנהלים, מאפשרות לרכוש ביטוח מפני אובדן כושר עבודה במסגרת ההפרשות לתוכנית על חשבון חלק מהתגמולים (ולא כתוספת נפרדת).

כל זאת, עד לגובה של 35% מההפרשות לתגמולים בניכוי הוצאות.

* במידה ומופרשים השיעורים המקסימליים, דהיינו: 7.5% המעביד ו- 7% העובד, ולא נרכש אובדן כושר עבודה, לא תינתן הטבת מס נוספת לרכישת הכיסוי "מעל" ההפרשות.

זכאות לתגמולים - קצבת הנכות בגין אובדן כושר עבודה ניתנת למבוטח לאחר תקופת המתנה (תקופת אכשרה) הנקובה בתקנון הקרן / בפוליסת הביטוח.

ניתן לקצר את תקופת האכשרה ע"י רכישת מרכיב ביטוחי ייעודי לתקופת האכשרה.

הפסקת התגמולים - המבוטח יקבל תגמול במקרה של אובדן כושר עבודה עד לקרות אחד האירועים הבאים:

  • החלמתו של המבוטח או חזרתו לעבודתו (על פי הגדרת מקרה הביטוח).
  • מות המבוטח.
  • תום תקופת הביטוח.
  • עד להגעתו לגיל פרישה, או אז הוא יקבל קצבת פרישה.

* נדגיש כי הגדרת ביטוח אובדן כושר עבודה הנ"ל מתבססת על הגדרתה במשרד האוצר.

המשך – קצבת שארים

מדריך פנסיה וגמל – תוכן עניינים

* במידה וברצונכם שנציג מטעמנו יחזור אליכם בנוגע לביטוח אובדן כושר עבודה (אכ"ע), אנא מלאו את הסעיפים הקצרים הבאים:

שדה חובה


שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש