שתף

איך לבדוק אם המבוטח דובר אמת?

26.08.2008
בתוכנית הפוליגרף לאחר כל שאלה עליה משיב המשתתף בתוכנית מגיעה הכרזה דרמטית "הנך דובר אמת / שקר". אולם, יש לציין כי מכשיר הפוליגרף, כפי שנקבע גם ע"י בית המשפט, אינו מכשיר אמין ולכן לא יכול לשמש כמכונת אמת. בכל הנוגע לחברות הביטוח, קבע המפקח על הביטוח שלא ניתן לחייב את המבוטחים לעבור בדיקות פוליגרף. הנחיה זו תיכנס לתוקף החל מ- 1.9.08. יש לציין כי, ישנן מדינות מערביות בהן חברת ביטוח המציעה למבוטחיה בדיקת פוליגרף, עוברת עבירה פלילית. על פי ההנחיה של המפקח על הביטוח, כאמור אין לחייב את המבוטח לעבור בדיקת פוליגרף, אך מותר לחברת ביטוח להציע בדיקה זו. ההצעה להסכם פוליגרף אפשרית רק בתנאי שלחברת הביטוח יש חשדות למרמה מצד המבוטח. במקרה כזה חברת ביטוח חייבת להודיע למבוטח מראש על חשדות אלה ולתעד אותם ואת הסיבות להם במסמך כתוב, אשר יימסר למבוטח לאחר סיום בירור תביעתו. בטרם החתימה על הסכם הפוליגרף, על חברת ביטוח, למסור למבוטח הסבר בעל פה ובכתב לפיו הפוליגרף אינו "מכונת אמת" וקיים סיכוי שדובר אמת ימצא עצמו בתום הבדיקה דובר שקר. במסמך ייאמר כי המבוטח רשאי לסרב להצעה להיבדק בפוליגרף וסירוב זה לא יביא לדחיית תביעתו. בנוסף, המבוטח רשאי לחזור בו מהסכמתו לעבור בדיקת פוליגרף גם לאחר שחתם על הסכם לגשת לבדיקה. לאחר הבדיקה, המבוטח זכאי לקבל את תוצאות בדיקת הפוליגרף תוך 10 ימים ולערוך בדיקת פוליגרף משלו, בכל מכון פוליגרף. במידה והמבוטח הסכים לעבור בדיקת פוליגרף, תוצאות הפוליגרף יחייבו אך ורק את חברת הביטוח ולא יחייבו את המבוטח. אם תוצאת בדיקת הפוליגרף תצא חיובית, חברת הביטוח תהיה חייבת לשלם למבוטח את תגמולי הביטוח ואם הבדיקה תצא שלילית, המבוטח עדיין יהיה רשאי לפנות לבית המשפט, ולתבוע את חברת הביטוח. נוסף על כך, נאמר בהנחיה של המפקח על הביטוח כי גם אם המבוטח יוצא דובר שקר בבדיקת הפוליגרף, עדיין אסור לחברת הביטוח להסתמך אך ורק על הבדיקה כדי לדחות את תביעתו. על מבוטח שמסכים להצעת חברת הביטוח לעבור בדיקת פוליגרף לדעת כי בדיקה זו תוכל לשמש כראייה במשפט מטעם חברת הביטוח, אך עדיין שמורה למבוטח הזכות לתקוף את מהימנות הבדיקה, נסיבות ואופן עריכתה, ממצאיה והמסקנות שעלו ממנה. המצב כיום הוא שחברות הביטוח מצליחות להפעיל לחץ על מבוטחים שהגיעו איתה לבית המשפט להסכים להסכמי פשרה, על מנת להימנע מבדיקות פוליגרף, שתוצאתן עשויה להכריע את החלטת בית המשפט. מצב זה ועיוותים נוספים, באה הנחיית המפקח על הביטוח למנוע.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader