שתף

אושרה עסקת מכירת החזקות המזרחי טפחות בקופות הגמל ובאקסלנס

13.11.2005
קופות מזרחי טפחות יימכרו לאקסלנס והחזקות הבנק במניות חברת ``נתיבות`` יימכרו ל``גאון שוקי הון`` * החזקותיו של הבנק באקסלנס יימכרו ל``עטרה חברה להשקעות`` שהיא בשליטה מלאה של חברת ``הפניקס`` דירקטוריון בנק מזרחי טפחות בראשותו של יעקב פרי אישר היום את מכירת קופות הגמל שבניהול הבנק, וכן את מכירת החזקותיו בחברת ``אקסלנס``. על-פי החלטת הדירקטוריון, שהתקבלה לאחר אישור ועדת הביקורת, יימכרו הנכסים או פעילות כל קופות הגמל המנוהלות על ידי מזרחי טפחות כמקשה אחת, ל``אקסלנס השקעות`` בע``מ, בתמורה ל-405 מיליון ₪, כפוף להתאמות. יצוין, שהבנק מנהל 20 קופות בהיקף נכסים של כ-9.88 מיליארד ₪. עסקה זו משקפת תמורה של 41 מיליון שקל לכל מיליארד שקל נכסים. כמו כן, אישר הדירקטוריון את מכירת כל החזקותיו של הבנק (60%) במניות נתיבות – חברה לניהול בע``מ, לחברת גאון שוקי הון בע``מ, או תאגיד בשליטתה ובבעלותה המלאה, בתמורה לסך של 37 מליון ₪. ``נתיבות`` מנהלת 4 קופות גמל בהיקף נכסים כולל של כ- 1.8 מיליארד ₪. בין השאר, הוסכם בין הבנק לכל אחד מהרוכשים, שהבנק ימשיך לספק לקופות הגמל שירותי תפעול ושירותים נוספים. העסקות הנ``ל בין הבנק לכל אחד מהרוכשים כפופות לחתימה על הסכם בין הבנק לכל רוכש, ולאישורים הנדרשים על פי כל דין לביצוע ההתקשרות. עוד אישרה מועצת המנהלים של הבנק לאחר אישור ועדת הביקורת, את ההסכמה אליה הגיע הבנק עם עטרה חברה להשקעות בע``מ, שהינה חברה בשליטה מלאה של הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע``מ, לפיה תרכוש ``עטרה`` מהבנק את כל מניות חברת אקסלנס השקעות בע``מ המוחזקות ע``י הבנק, לפי שווי חברה של 775 מיליון ש``ח. מניות אלו מהוות כ-25% מהון המניות של ``אקסלנס``. הסכמה זאת כפופה לחתימת הסכם בין הצדדים שהשלמתו כפופה לתנאים מתלים ולאישורים הנדרשים לפי דין לביצוע ההתקשרות, והיא תושלם בד בבד עם השלמת העסקה בין ``עטרה`` לבין בעלי השליטה ב``אקסלנס``, רוני בירם וגיל דויטש, לפי אותו שווי חברה.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש