שתף

אג``ח - דירוג אשראי ודירוגי אג``ח

15.07.2009
על אגרות חוב ומכונת הדפסת כסף רכישת איגרות חוב ממשלתיות, היא השקעה, הכרוכה בסיכונים כמו סוגי השקעות רבים בשוק ההון. בבואנו להשקיע באפיק איגרות חוב ובמיוחד, איגרות חוב ממשלתיות חשוב שנדע, שזה שהמדינה עומדת מאחורי ההשקעה לא נותן לנו תעודת ביטוח מוחלטת לכספינו. הסיכון שבהשקעה זו יכול להתבטא באי פירעון וכן בהפסד הון, כתוצאה מירידת ערך איגרות החוב בשווקים. נכון שממשלה אינה חברה קטנה, והיא יכולה לרוב להדפיס כסף לקיזוז החוב, ולכן הסיכון הכרוך באי פירעון הוא נמוך יחסית. אבל עדיין קיים סיכון בכל הקשור לירידה בערך אג"ח, וזאת בשל הנפקה מוגברת מצד הממשלה או כתוצאה ממצב של אינפלציה, שמביא עימו שחיקה בערך הריאלי של אותן איגרות חוב. לעומת זאת, אם איגרת חוב מסוימת נקובה במטבע חוץ, מדובר בסיכון אי פירעון גדול יותר, בשל אי היכולת להדפיס את הכסף לצורך החזר החוב. דירוג אשראי – למה צריך את זה? למשקיעים באגרות חוב בד"כ אין זמן, יכולת ואמצעים לעקוב ברמה שוטפת אחר התנהלות הגוף המנפיק את אגרות החוב, בין אם הוא ממשלה או חברה. קשה מאד לנתח את הביצועים הכלכליים של אותו גוף, ולהסיק מהם מהי רמת הסיכון הכרוכה בהשקעה באותן אגרות חוב מונפקות. כדי לפתור את הבעיה הזו הוקמו חברות דירוג אשראי אשר תפקידן לעקוב אחר אותם גופים המנפיקים את אגרות החוב, לסקור את פעילותם, לדאוג לפרסם את הנתונים העיקריים החשובים לצורך הערכת הסיכון בהשקעה מסוג זה, וכן להעריך את מידת הסיכון על פי סולם קבוע וידוע. חברות דירוג אשראי מתייחסות ליכולת הגוף המנפיק לעמוד בתשלומי החוב, וכן למידת מחויבותו לפירעון חובותיו. דירוג האשראי הוא כלי חיוני מאד כיום, לאור התרחבותם של השווקים הפיננסיים והתרחבות ההיצע של הגופים המלווים. ממצאיהם של חברות דירוג אשראי מקטינים את אי הוודאות של המשקיעים, מאפשרים להם ביטחון במהלכי ההשקעה שלהם, ובכך מעודדים כניסת משקיעים חדשים נוספים. חשיבות דירוג אשראי של מדינה דירוג אשראי של מדינה הוא גורם חשוב ביותר ומשפיע ישירות גם על גופים מנפיקים אחרים הפועלים במשק, דוגמת בנקים, חברות וגופים ציבוריים אחרים. דירוג אשראי של ממשלה זה יוצר מעין תקרה, שמתחתיה נמצא דירוג אשראי של אותם הגופים האחרים. דירוג אשראי זה מהווה נקודת פתיחה נכונה ואמיתית לתמחור איגרות החוב של כל הגופים המנפיקים במשק. הסיבות לחשיבות דירוג האשראי של מדינה הן: • ממשלה יכולה להטיל באופן חוקי הגבלות מטבע על התושבים. הגבלות אלו הופכות את הממשלה לבעלת מונופול בתחום הכנסות ממט"ח. על כן, הגופים הלא ממשלתיים וכמובן המשקיעים חשופים בעצם לסיכוני העברת מטבע. • דירוג אשראי של מדינה מעיד על מצבו הכלכלי של המשק, ומהווה גורם משמעותי מאד, המשפיע על החלטת משקיעים זרים האם להשקיע באותה מדינה אם לאו. • קיימים מצבי תלות, בהם המדינה נותנת ערבות לחובות של גופים גדולים במשק, ועל כן הסיכון של אותן חברות מושפע באופן ישיר מרמת הסיכון של המדינה. מכאן ברורה לכל החשיבות של דירוג אשראי של מדינה לא רק עבור המגזר הציבורי אלא בעצם עבור המשק כולו. דבר קשור בדבר או תלוי בו.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש